Svatební obřady

Vše organizuje a zajišťuje Obecní úřad ve Zvíkovském Podhradí
(telefon 381 253 899, www.zvikovskepodhradi.cz).

Vážení svatebčané,
vzhledem k tomu, že se svatební obřady konají v místě, kde se již pohybují návštěvníci hradu, dovolujeme si Vás upozornit na několik pravidel, která považujeme za vhodná dodržovat. Vycházíme z faktu, že i svatby se pohybují v místě, které se považuje za prohlídkovou trasu, a tudíž je třeba akceptovat některá ustanovení návštěvního řádu.
Na nádvoří je zakázáno kouřit a konzumovat jídlo a nápoje.
Fotografování všech hostů je možné na ploše celého nádvoří královského paláce. Ženich, nevěsta se nad tento rámec mohou fotografovat v arkádové chodbě v patře paláce (při zájmu o využití těchto míst stačí, když se fotograf/kameraman ohlásí před obřadem u pokladny).
Charakter dlažby nádvoří je takový, že se z ní špatně uklízí jakékoli nečistoty. Pokud chtějí svatební hosté rozhazovat rýži, květiny, pak až po odchodu z královského paláce.
Svatby po sobě navazují v krátkém časovém odstupu (45 minut), započítá-li se čas na příjezd, odjezd, přípravu a samotný obřad, je vhodné se řídit pokyny pracovníků OÚ, aby nedocházelo ke kumulaci dalších svateb v průběhu dne (problémem je omezená plocha vhodná k parkování).

Děkujeme za čas, který jste věnovali našim přáním a doporučením.
Přejeme klidné a šťastné dny.
Správa státního hradu Zvíkov