Služby pro návštěvníky

 

Během sezóny se nabízejí postupně 3 druhy služeb.

  • Duben až říjen - PRODEJ SUVENÝRŮ (pohlednice, brožury, knihy, magnety, mapy, cínové figurky, drobná keramika atd.) doplněný o drobné občerstvení.
    Otevírací doba je shodná s návštěvní dobou.
  • Toalety: Veřejné WC v parkánu, nově vybudované r.2008, placené. Otevírací doba je shodná s návštěvní dobou.
  • Červen až září - HRADNÍ BISTRO u tzv. Katovny v hospodářském dvoře (studené a teplé nápoje, nabídka pokrmů a pochutin).