Netopýři na Zvíkově

Netopýři zimující ve sklepích hradu Zvíkov

Kromě přirozených zimních úkrytů (např. jeskyně, dutiny ve stromech, skalní štěrbiny) využívají netopýři k zimování i lidských staveb. K typickým zimním úkrytům patří rozsáhlá sklepení historických staveb, především hradů. V České republice má monitoring zimovišť netopýrů více než padesátiletou tradici a v současnosti je jich víceméně pravidelně každoročně monitorováno zhruba 900 a hlavním koordinátorem je Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON). Sčítání probíhá vždy na přelomu ledna a února a netopýři jsou při něm určováni pouze vizuálně, bez jakéhokoliv vyrušování.

Sklepy hradu Zvíkov jsou pravidelně kontrolovány od zimy 2003/2004. Celkem zde bylo zjištěno 8 druhů netopýrů. Pravidelně zde zimují především netopýr velký, n. vodní, n. ušatý, n. dlouhouchý, n. černý a n. hvízdavý. Jejich početnosti kolísají především v závislosti na průběhu teplot během zimy, zároveň jsou však dobrým ukazatelem změn velikosti populací jednotlivých druhů v dlouhodobém časovém měřítku. Výsledky jednotlivých sčítání jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Česká společnost pro ochranu netopýrů (odborná organizace, která se dlouhodobě věnuje výzkumu a ochraně netopýrů a jejich biotopů na území ČR) je autorem projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů“. Cílem projektu je zlepšit ochranu netopýrů žijících v blízkosti člověka, zejména druhů vázaných na úkryty na půdách budov.