Focení a natáčení návštěvníky

  1. V exteriéru národní kulturní památky státního hradu Zvíkov  je návštěvníkům umožněno focení a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků. Fotografování a natáčení pomocí dronu není povoleno.
  2. Focení v interiérech 1. patra Královského paláce je zakázáno. Focení v ostatních prostorách prohlídkové trasy je povoleno, a to pouze za předpokladu, že návštěvník focením neomezuje ostatní návštěvníky a návštěvnický provoz objektu. Fotit průvodce (zaměstnance objektu) je zakázáno, je zakázáno jakékoliv natáčení prohlídky.
  3. Focení a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a focení a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného focení/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o focení/natáčení zasílejte na: zvikov@npu.cz.

Upozornění pro návštěvníky:

V případě, že je v areálu objektu či přímo v objektu pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Aleš Kadlčák

  • správce objektu - kastelán
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 382 285 676, 607 526 284
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Zvíkovské Podhradí 1/, Zvíkov 39701
Po maturitě v roce 1983 několik let pracoval v dělnických profesích a absolvoval povinnou dvouletou vojenskou službu. V letech 1988–1992 vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Po ukončení studia nastoupil na hrad Zvíkov jako správce objektu. Léta praxe ho dovedla k poznání, že smyslem této práce je pokorné a nenásilné uchovávání genia loci místa při akcentování takových postupů, které nejsou v rozporu s idejemi trvale udržitelného rozvoje.