Zvíkov na starých pohlednicích

Hrad Zvíkov se dnes odráží na hladině Orlické přehrady, ale před jejím napuštěním se tyčil vysoko nad soutokem Otavy a Vltavy. To nám mohou připomenout staré pohlednice.