14 TABULÍ

výstava starých fotografií Zvíkova

Kdo pozorněji prochází Zvíkovem, může na různých místech najít čtrnáct obrazových tabulí, které ukazují starší, v některých případech zmizelou, podobu dané lokality. plánek

1. Hrad Zvíkov od řeky Otavy
(pohlednice poslaná r. 1940)
2. Údolí Vltavy s přívozem, za ním soutok řek (pohlednice vydaná r. 1946)
3. Věž hláska se vstupním schodištěm
(pohlednice poslaná r. 1914)
4. Průčelí královského paláce s Novou branou (nedatováno)
5. Údolí Otavy s přívozem a hostincem (nedatováno)
6. Zástavba velkého dvora - tzv. katovna u Červené věže
(pohlednice vydaná r. 1920)
7. Západní strana hradu od otavského jezu (pohlednice poslaná r. 1939)
8. Jihovýchodní strana nádvoří
(fotografie s datem 1911)
9. Jídelna v patře expozice ve 20. letech 20. století (nedatováno)
10. Rytířský sál (pol. 60.let 20. stol.) 
11. Taneční síň (pohlednice poslaná
r. 1928)
12. Korunní síň (pohlednice vydaná r. 1965)
13. Pohled do arkádové chodby nádvoří v 1. patře (nedatováno)
14. Kaple sv. Václava 
(pohlednice poslaná r. 1946)